தமிழ் சன்னது யின் அர்த்தம்

சன்னது

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பட்டம்; சான்றிதழ்.