தமிழ் சன்னியாசம் யின் அர்த்தம்

சன்னியாசம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உலகப் பற்று, குடும்பப் பாசம் முதலியவற்றை விடுத்த நிலை; துறவு.