தமிழ் சீனாக்கற்கண்டு யின் அர்த்தம்

சீனாக்கற்கண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு வகை வெள்ளை நிறக் கற்கண்டு.