தமிழ் சீனிக்கதலி யின் அர்த்தம்

சீனிக்கதலி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கர்ப்பூரவல்லி வாழைப்பழம்.