தமிழ் சீனிக்கிழங்கு யின் அர்த்தம்

சீனிக்கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு.