தமிழ் சப்தரிஷி மண்டலம் யின் அர்த்தம்

சப்தரிஷி மண்டலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஏழு நட்சத்திரங்கள் அடங்கிய ஒரு விண்மீன் கூட்டம்.