தமிழ் சம்சயம் யின் அர்த்தம்

சம்சயம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சந்தேகம்.