தமிழ் சம்சாரி யின் அர்த்தம்

சம்சாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரிய) குடும்பத்தை உடையவர்; குடும்பஸ்தன்.

    ‘என் தாத்தாவுக்கு ஐந்து மகன்கள், மூன்று பெண்கள்; பெரிய சம்சாரி’

தமிழ் சம்சாரி யின் அர்த்தம்

சம்சாரி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு நிலத்தில் பயிரிடுபவர்; விவசாயி.

    ‘மழையே இல்லையென்றால் சம்சாரி எப்படிப் பிழைப்பான்?’