தமிழ் சமபந்தி யின் அர்த்தம்

சமபந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சாதி வேறுபாடு, ஏழை, பணக்காரன் போன்ற ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்காமல்) எல்லோரும் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவு உண்ணும் பொது நிகழ்ச்சி.

தமிழ் சம்பந்தி யின் அர்த்தம்

சம்பந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தன் மருமகளின் அல்லது மருமகனின் பெற்றோர்.