தமிழ் சம்பா யின் அர்த்தம்

சம்பா

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (பொதுவாக, தை மாதம் அறுவடையாகும்) ஐந்து மாத கால நெற்பயிர்.