தமிழ் சம்ரட்சணை யின் அர்த்தம்

சம்ரட்சணை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பராமரிப்பு.

    ‘குடும்பத்தின் சம்ரட்சணைக்கே சம்பாத்தியம் போதவில்லை’