தமிழ் சம்ஹாரம் யின் அர்த்தம்

சம்ஹாரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வதம்.

    ‘சூரசம்ஹாரம்’