தமிழ் சமிதி யின் அர்த்தம்

சமிதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சங்கம்.

    ‘வியாபாரிகள் சமிதி’
    ‘தொழிலாளர் சமிதி’