தமிழ் சமிபாடு யின் அர்த்தம்

சமிபாடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஜீரணம்.

    ‘உண்ட உணவு சமிபாடு அடையவில்லை’