தமிழ் சமியாக்குணம் யின் அர்த்தம்

சமியாக்குணம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அஜீரணம்.

    ‘சமியாக்குணத்தினால் சத்தியெடுத்தான்’