தமிழ் சமுத்திரம் யின் அர்த்தம்

சமுத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கடல்.

    ‘இந்துமகா சமுத்திரம்’
    ‘சமுத்திர ஸ்நானம்’
    உரு வழக்கு ‘ஜன சமுத்திரம்’