தமிழ் சமையல் அறை யின் அர்த்தம்

சமையல் அறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உணவு சமைப்பதற்கான அறை.