தமிழ் சமையல் உப்பு யின் அர்த்தம்

சமையல் உப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமையலுக்கு என்றே பிரத்தியேகமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட தூள் உப்பு.