தமிழ் சீமை ஓடு யின் அர்த்தம்

சீமை ஓடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூரை அமைக்கப் பயன்படும் வெளிர் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள தட்டையான ஓடு.