தமிழ் சயனம் யின் அர்த்தம்

சயனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தூக்கம்.

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு படுத்திருக்கும் நிலை.