தமிழ் சர்க்கரை நோய் யின் அர்த்தம்

சர்க்கரை நோய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீரிழிவு.