தமிழ் சர்க்கா யின் அர்த்தம்

சர்க்கா

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கைராட்டை.