தமிழ் சர்பத் யின் அர்த்தம்

சர்பத்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நன்னாரியும் சர்க்கரையும் கலந்து தயாரிக்கும் ஒரு வகைப் பானம்.