தமிழ் சர்ப்பம் யின் அர்த்தம்

சர்ப்பம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பாம்பு.