தமிழ் சர்வம் யின் அர்த்தம்

சர்வம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எல்லாம்.

    ‘பூகம்பத்தால் சர்வமும் நாசம்’