தமிழ் சர்வேசுவரன் யின் அர்த்தம்

சர்வேசுவரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எல்லாம் வல்ல இறைவன்.