தமிழ் சராய் யின் அர்த்தம்

சராய்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கால்சட்டை; கால்சராய்.