தமிழ் சரித்திரம் யின் அர்த்தம்

சரித்திரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வரலாறு.

    ‘இந்தியச் சரித்திரம்’
    ‘சரித்திரப் புகழபெற்ற நகரம்’