தமிழ் சரிதை யின் அர்த்தம்

சரிதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வாழ்க்கை) வரலாறு.

    ‘அவர் தன் வாழ்க்கையைப் பற்றி எழுதி ‘என் சரிதை’ என்று பெயரிட்டார்’