தமிழ் சருவக்குடம் யின் அர்த்தம்

சருவக்குடம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தவலை.