தமிழ் சலக்கடுப்பு யின் அர்த்தம்

சலக்கடுப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நீர்க்கடுப்பு.