தமிழ் சலனப் படம் யின் அர்த்தம்

சலனப் படம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (திரையில் பார்ப்பதற்காக) அசைவுகளைக் காட்டும் விதத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம்.