தமிழ் சீலம்பாய் யின் அர்த்தம்

சீலம்பாய்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கிழிந்த பாய்.

    ‘வீட்டில் ஒரு சீலம்பாய்க்குக்கூட வசதியில்லை’