தமிழ் சலரோகம் யின் அர்த்தம்

சலரோகம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நீரிழிவு.

    ‘ஒடியல் மாவு சலரோகக்காரர்களுக்கு நல்லது’