தமிழ் சல்லா யின் அர்த்தம்

சல்லா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (உடல் தெரியக்கூடிய) மிக மெல்லிய துணி.