தமிழ் சலவை சோப்பு யின் அர்த்தம்

சலவை சோப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    துணி வெளுக்க மட்டும் பயன்படுத்தும் சோப்பு.