தமிழ் சளசள யின் அர்த்தம்

சளசள

வினைச்சொல்

  • 1

    ஓயாமல் பேசுதல்.