தமிழ் சளசளப்பு யின் அர்த்தம்

சளசளப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஓயாத பேச்சு.

    ‘என்ன காலையிலேயே சளசளப்பு?’