தமிழ் சவுக்கை யின் அர்த்தம்

சவுக்கை

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் சவுக்கை யின் அர்த்தம்

சவுக்கை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சதுரக் கொட்டகை போடப்பட்ட திண்ணை.

    ‘சவுக்கையில் சீட்டு விளையாட்டு’