தமிழ் சஷ்டியப்தபூர்த்தி யின் அர்த்தம்

சஷ்டியப்தபூர்த்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அறுபதாம் கல்யாணம்.

    ‘அப்பாவுடைய சஷ்டியப்தபூர்த்தியைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடினோம்’