தமிழ் சாக்குக்கட்டி யின் அர்த்தம்

சாக்குக்கட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கரும்பலகையில் எழுதப் பயன்படுத்தும்) நீள்உருண்டை வடிவச் சுண்ணாம்புத் துண்டு.