தமிழ் சாகபட்சிணி யின் அர்த்தம்

சாகபட்சிணி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தாவர உண்ணி.

    ‘ஆடு ஒரு சாகபட்சிணி; புலி மாமிசபட்சிணி’