தமிழ் சாத்திரம் யின் அர்த்தம்

சாத்திரம்

பெயர்ச்சொல்