தமிழ் சாந்தகப்பை யின் அர்த்தம்

சாந்தகப்பை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கொத்துக்கரண்டி; கரணை.