தமிழ் சாந்தசொரூபி யின் அர்த்தம்

சாந்தசொரூபி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அமைதியான தோற்றமும் குணமும் உடையவர்.