தமிழ் சாந்திசெய் யின் அர்த்தம்

சாந்திசெய்

வினைச்சொல்-செய்ய, -செய்து

  • 1

    தீய விளைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காகச் சடங்கு செய்தல்.