தமிழ் சாம்பல் மொந்தன் யின் அர்த்தம்

சாம்பல் மொந்தன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வெளிர் சாம்பல் நிறத் தோலை உடைய ஒரு வகை வாழைப்பழம்.