தமிழ் சாம்பார் வெங்காயம் யின் அர்த்தம்

சாம்பார் வெங்காயம்

பெயர்ச்சொல்