தமிழ் சாமை யின் அர்த்தம்

சாமை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பழுப்பு நிற மணிகள் உள்ள ஒரு வகைச் சிறுதானியம்.