தமிழ் சாயரட்சை யின் அர்த்தம்

சாயரட்சை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சாயங்காலம்.

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு (கோயிலில்) சாயங்காலம் நடக்கும் பூஜை.